top of page
White Structure

טיפול קצר-מועד סומאטי בטראומה
"דיאלוג עם הגוף"

שלב 2

למטפלים שרוצים לחקור לעומק את הטיפול בטראומה ופוסט-טראומה
ההצטרפות אפשרית רק למי שסיים את שלב 1 של טיפול קצר-מועד סומאטי בטראומה: "דיאלוג עם הגוף".

תוכנית ההכשרה

שלב 2 של טיפול קצר-מועד סומאטי בטראומה: "דיאלוג עם הגוף"

בדוק עם המארגן לגבי תאריכים.

מודול מספר 1.

החיים מתחילים. יסודות העבודה עם טראומה.

יום 1: טראומה וזיכרון, רגשות וגוף.

זיהוי סוגי זיכרונות: זיכרונות דקלרטיביים, אפיזודיים, רגשיים ופרוצדוראליים (גופניים).

הקשר בין זיכרון גופני והיכולת לבטא רגשות.

יום 2: עבודה עם תהליכים קוגניטיביים שהשתבשו ואוריינטינג .

עבודה עם הבנה וחוויה שונה של העצמי והעולם שהשתבשו בעקבות אירועים טראומטיים.

אוריינטיג – היכולת להיות בכאן ועכשיו באופן שיעמיק את תחושת הנוכחות והמודעות.

 יום 3: קיפאון, ניתוק (דיסוציאציה) וזעם (תוקפנות בריאה).

על הקשר בין קיפאון וסוגי ניתוקים (דיסוציאציות). על הזעם והתוקפנות הבריאה כחלק מההתאוששות ממצבים טראומטיים. נעים לקראת מתן מענה לצרכים שלנו (תרגול).

 יום 4: טראומות לידה  (פרינטליות) וטרום-לידה (פרה-נטליות). חלק 1: סוגיות מרכזיות.

כיצד לזהות בזריזות עקבות של טראומות ברחם ובלידה ולתת להן מענה.

בדוק עם המארגן לגבי תאריכים.

מודול 2.

טראומות ספציפיות (תסמונת התאום הנעלם, התקשרות, טראומה מינית ומתח כרוני)

יום 1: טראומות לידה וטרום-לידה, חלק 2.

אובדן תאום ותסמונת התאום הנעלם.

סוגיות מרכזיות, כיצד לזהות בזריזות שהמטופל חווה אובדן תאום ברחם ותרגילים ספציפיים לעיבוד השבה לאיזון.

יום 2: תיאוריית ההתקשרות מנקודת מבט של מערכת העצבים.

כיצד יחסים עם הורים או מטפלים ראשוניים, החל מינקות, משפיעים על התפתחותה של מערכת העצבים ומניחים את הבסיס למערכות יחסים עתידיות בבגרות.

יום 3: ריפוי טראומה מינית.

עקרונות בטיפול קצר-מועד עם טראומה מינית, חזרה כפייתית, דיסוציאציה ועוד.

יום 4: מתח כרוני ותסמונות (סינדרומים): חלון הסיבולת.

כיצד לזהות ולטפל במתח כרוני.

עקרונות בטיפול בסינדרומים כגון פיברומיאלגיה ועייפות כרונית.

בדוק עם המארגן לגבי תאריכים.

מודול 3. רגשות וגבולות

יום 1: הסכיזואיד: על ניתוק כרוני מרגשות כתוצאה מטראומות בילדות  •

השלכות ברמה התפקודית והפיזית של ניתוק רגשי כרוני  

 תרגיל לריפוי גבולות פיזיים  

יום 2: התמכרויות ותלות שיתופית  •

     עקרונות בטיפול בהתמכרויות. זיהוי הדינאמיקה של תלות-שיתופית וכיצד להפסיקה 

תרגיל לריפוי גבולות טריטוריאליים.

יום 3: אלימות מילולית והתעללות נרקיסיסטית •

    זיהוי אלימות "שקופה" במערכות יחסים שונות. הדינאמיקה של התעללות נרקיסיסטית  

תרגיל לריפוי אסרטיביות והיכולת להציב גבולות במערכות יחסים 

 יום 4: חזרה וסיכום כל תכני ההכשרה והתרגילים שנלמדו 

אנו עובדים מ-9:00 עד 17:00 שעון נורבגיה. ההכשרה תועבר אונליין באמצעות פלטפורמת הזום.

 

עם סיום תכנית ההכשרה, המשתתפים יקבלו גישה בלתי מוגבלת להקלטות הוידאו של השלב השני.

תעודה

אישור סיום השלב השני של ההכשרה בטיפול קצר-מועד סומאטי בטראומה: "דיאלוג עם הגוף"

יוענק בשפה האנגלית

Пример сертификата.jpg

Сертификат

подтверждающий завершение первой ступени обучения Краткосрочной травматерапии. Выдается на английском языке

Сертификат 1- этап .jpg

Сертификат

подтверждающий завершение первой ступени обучения Краткосрочной травматерапии. Выдается на английском языке

Сертификат 1- этап .jpg
bottom of page